During the summer of 1744 the East Indiaman Götheborg finally reached Canton only to be faced with a new disaster. Their warehouse had been destroyed by fire. Some tea and porcelain had been salvaged with the assistance of the British next door. We have found huge amounts of scorched porcelain shards during our excavation of the wreck site thus confirming the story. Heavily overladen they left Canton in January 1745 with 2677 chests of tea, some 200 000 pieces of porcelain and the normal assortment of bric-a-bracs to the beloved ones back home. The 19th of February water was brought onboard in Niewe Bay at Java.


The satellite photo courtesy of SSC Satellitbild, © CNES/SSC Satellitbild 1991, Kiruna, Sweden.

South East Asia  Hem  China


Denna bild över Kantonområdet är tagen från satelliten SPOT - huvudsakligen fransk men med svenskt delägarskap - från 800 km höjd den 16 December 1991.

Satellitbilder fås fram genom att återstrålat solljus från jordytan i vissa våglängder fångas upp av satellitens sensorer och sänds med radiosignal ned till en mottagningsstation för inspelning och datorbearbetning. Färger återges normalt inte som ögat skulle se dem utan för bästa möjliga analys. Vegetation t.ex. är röd i bilden för att det är lättare att urskilja nyanser i rött än i grönt.

Jordobservationssatelliterna passerar i nord-sydliga banor över planeten. Svenska Rymdbolagets station på Esrange utanför Kiruna är därför med sitt nordliga läge en av världens mest använda. På dotterbolaget SSC Satellitbild förädlas satellitdata till färdig geografisk information för användare runt om i världen.

För mer information, klicka på länken till SSC Satellitbilds hemsida.

    

Guangzhou / Kanton / Canton

Back to satellite photo


South East Asia  Hem  China

Webmaster: Jan-Erik Nilsson, Ostindiefararen Götheborg III

Music: "A Beijing Tune" I found at Xiaowei's little site on the Web


Official Telecom Operator Telia