Koncernchef Sören Gyll's tal vid ostindiefararen Götheborg III kölsträckning.
Söndag den 11 juni 1995.

Mina damer och herrar;

Om Jörgen Weibull personifierar historien, och vår plikt att lära av den, så kanske jag får lov att säga några ord om att våga satsa för framtiden - att visa företagsamhet.

Jag har förmånen att representera ett företag som grundades av två mycket modiga och företagsamma herrar; Assar Gabrielson och Gustaf Larsson. De skapade Volvo och grundade det på kloka grundprinciper. De uppfann inte hjulet, utan tog vara på det bästa som fanns av teknik - lade till säkerhet som kompromisslöst krav - och skapade ett framtidsföretag.

Den entusiasm och beslutsamhet som Volvos grundare måste ha haft motsvaras i hög grad av det hängivna arbete som projektet Göteborg III omgärdas av.

Man har på ett föredömligt sätt utnyttjat kulturvärdet av det skepp som för snart tvåhundrafemtio år sedan mötte sitt öde vid Älvsborgs fästning. Man har satt Göteborg på den svenska museikartan.

Jag är övertygad om att dagens ceremoni blir början till ett fortsatt mycket intressant projekt, med tanke på den starka vilja och idealism man hittills visat prov på.

Det är ett äventyrligt och stort projekt som nu inleds. Det vi nu ser början på kan bli ytterligare en stor attraktion i Göteborg, som kommer att tilldra sig stort intresse.

När jag nu lägger ett silvermynt från 1995 i lasken till kölstock tre vill jag samtidigt säga:
LYCKA TILL!

Koncernchef Sören Gyll
Volvo AB