Projekt Ostindiefararen Gotheborg III

Den Kinesiska Trädgården på Terra Nova 1997

Foto: Michael Neikter-Nilsson

Den 22 maj 1997 invigdes den Kinesiska Trädgården på Terra Nova. Det var en lång rad medlemmar i som gjort arbetet. Invigningen skedde genom en unik ceremoni där Vänföreningen Ostindiefararen Götheborgs ordförande Erik Wettergren knöt ihop ett Svenskt sidenband med ett Kinesiskt, i stället för att klippa av det. Fr. v. Anders Wästfelt, Berit Wästfelt, Erik Wettergren och Kinas Generalkonsul i Göteborg Tan Jianlun.

Foto: Michael Neikter-Nilsson
Den vid Shanghais dansakademi sedan 6 års ålder skolade, numera läkaren, Gu Wei, utförde en klassisk kinesisk dans för förstummade åskådare.

Foto: Michael Neikter-Nilsson

Photo by Sten Zachrisson, SZ-Bild

Lördagen den 17 Maj hedrades Ostindiefararvarvet Terra Nova av ett kungligt besök.

Photo by Sten Zachrisson, SZ-Bild

Sveriges Drottning Silvia och HM Kung Carl XVI Gustaf landstiger i den Kinesiska Trädgården vid vårt varv.

Vad är STAF

Sveriges Trädgårdsanläggningsförbund, STAF är en branschorganisation för Sveriges trädgårdsanläggningsföretag.

STAF bildades 1948 som en sammanslagning av de lokala trädgårdsanläggarföreningarna i Stockholm, Skåne, Göteborg och Nordvästra Sverige.

De äldsta föreningarna är Skånes och Stockholms som bildades i början av 1920 -talet. STAF är i dag indelat i 5 distrikt s.k lokalföreningar. Varje lokalförening har en styrelse vars ordförande sitter i STAF:s förbundsstyrelse tillsammans med en personlig suppleant.

De lokala föreningarna arbetar nära medlemmarna med medlemsträffar studieresor etc. Lokalavdelningarna hjälper också till att föra fram de gemensamma förbundsfrågorna inom många områden t.ex utbildning, marknadsföring, och kvalitetssäkring.

Förbundets verksamhet drivs av STAF Service AB som ägs av förbundet. STAF har en egen tidning som heter Utemiljö och STAF arrangerar tillsammans med Sveriges stadsträdgårdsmästare och kyrkogårdschefer årligen Fackmässan PARK, två fanbärare för branschen, var och en inom sitt område. Fackmässan och tidningen drivs av bolaget Marietorp Förlag AB där STAF äger 50%

Medlemskap

STAF har 4 olika former av medlemsskap:

A Aktiv medlem

Det är företaget som juridisk person som är med i STAF företaget representeras av en person som också har rösträtt på förbundsårsmötet. Varje företag har en röst oberoende av storlek.

B Företagsmedlem

Varje företag kan ha en eller flera företagsmedlemmar, som aktivt deltar i förbundets arbete.

C Stödjande medlem

Tidigare aktiva eller företagsmedlemmar som avvecklat rörelsen slutat eller pensionerats.

D Hedersmedlem

STAF-medlem som på detta sätt får en uppskattning för förtjänstfulla insatser. Även personer utanför STAF som gjort insatser för förbundet eller trädgårdsbranschen kan bli hedersmedlemmar.

Föreningsmedlem

De lokala föreningarna har med denna medlemsform möjlighet att välja in andra personer än STAF-företagare till sin förening.

Kvalitetssäkring

STAF har ett branschanpassat kvalitetssäkringssystem som anpassas till Företagarnas (FR) reviderbara kvalitetssysystem.


Sveriges
Trädgårdsanläggningsförbund
STAF

Denna sida innehåller ett preliminärt informationsmaterial utlagt på Internet som ett tack från Projekt Ostindiefararen Götheborg III< för en fantastisk trädgård.