The East Indiaman Gotheborg Adventure

To Scandinavia  VIRTUAL WORLD TOUR MENU To Canton

Departure from the city of Gotheborg Mars 1743

In mars 1743 the unfortunate East Indiaman Götheborg started her last voyage to China from a protected bay in the southern archipelago of Gothenburg by the romantic name of Wargö håla, or Wolfs Island Cave.

Two years later the trip came to its surprising halt a mere 900 meters from land. (Click the wreck site for a full report.) Neither the excavation of the wreck site nor archive research has as of yet yielded any explanation of the foundering which so far remains a mystery.

Any information on the whereabouts of the missing Portuguese or French premier supracargoe August Tabuteau would be most welcome, though!

Avgång från Staden Göteborg i Mars 1743

I mars månad år 1743 startade den olyckliga ostindiefararen Götheborg sin sista resa till Kina. Anvångsplatsen var en skyddad vik mellan Styrsö och Vargö i Göteborgs södra skärgård, kallad Wargö Håla.

Två år senare slutade denna resa 900 meter från land, på ett grund strax väster om Nya Älvsborgs Fästning. (Klicka på förlisningsplaten för en fullständig berätelse.) Varken utgrävningen av förlisningsplatsen eller arkivforskning har kunnat förklara denna förlisning vilken så här långt förblivit ett mysterium.

All information om den försvunne portugisiske eller franske högste befälhavaren, supercargören August Tabuteau skulle dock vara mycket välkommen!

Göteborgs Teatrar och Kulturliv
Tävlingar, Information, Program och Biljettbokning för Göteborgs alla teatrar.

The City of Gothenburg official homepage

Göteborgs Universitet SUNETs förteckning över regionala Webresurser i Göteborgs och Bohus Län

SUNETs register of Gothenburg Web resources, in English

To Scandinavia  VIRTUAL WORLD TOUR MENU To Canton


Official Telecom Operator Telia

LinkExchange
LinkExchange

Copyright © Jan-Erik Nilsson, 1997, 1998
The satellite photo courtesy of SSC Satellitbild, Kiruna, Sweden.
SPOT® ©CNES 1991 ©SSC Satellitbild 1991."