NOOA-11 GAC Image ©SSC Satellitbild 1993, Kiruna.

This was the 11th expedition of the Swedish East India Company. - Two ships were equipped and sent to China this year. The name of the second ship was Riddarhuset. She choose the fast but dangerous route through the English Chanel, to Ostend, to pick up supplies and five tons of silver while the Götheborg took the safe but stormy route north of Scotland, to Cadiz.
-Occuring routes The satellite photo courtesy of SSC Satellitbild, Kiruna, Sweden.


SVERIGE / SWEDEN


TuristRådet - Information för dig inom svensk turism
.
Här kan Du som är verksam inom svensk turistnäring hämta kunskap om TuristRådets verksamhet och de tjänster vi erbjuder. Välkommen!

Sveriges Riksdag
Med riksdagens webbplats öppnas en ny kanal för att finna korrekt och partipolitiskt neutral information om riksdagen, dess arbete och beslut. Det ligger i linje med det arbete som riksdagen bedriver för att öka medborgarnas intresse för och kunskaper om riksdagen och den demokratiska beslutsprocessen.

Den svenska historien
Den Svenska Historien på Skoldatanätet är ett pilotprojekt där Historiska museet, Nordiska museet, Skolverket, SUNET och Norstedts förlag samarbetar. Projektets syfte är att skapa ett kompletterande historiskt studiematerial för skolan.

Den svenska historien - Frihetstiden, 1718-1772
Efter Karl XII:s död 1718 avskaffas enväldet. Nu inleds frihetstiden, då kungen får allt mindre makt och riksdagen allt mer...

What do you know about Sweden?
Welcome, dear netsurfer, to a brief introduction of Sweden. You're now connected to Göteborg, Sweden. This site is maintained by Westnet AB. In just a few web pages we will try to give you an idea of what Sweden is. The pages consist of a quiz with some facts and figures mixed in. Good hunting.

Svenska Sidor Online The Swedish Page
Sammanställd av - Compiled by: Nikos Markovits, IT-kompetens.

Sweden Information
"One of the best Tourist Trails you can go on!"
Society | Industry & Trade | Culture | Nature, Recreation & Sports
Provincial Information | Maps | Table of Contents - Sweden Info | Search | About

Göteborg

Svenska Mässan
Svenska Mässan är en av Nordens viktigaste och mest kompletta mötesplatser.
Hit kommer 600 000 besökare varje år för att ta del av ett 30-tal fack- och publikmässor samt hundratals kongresser och konferenser.

Göteborgs-Posten
GP Direkts nyheter finns för närvarande tillgängliga i sin första upplaga från cirka klockan 09.30 måndagar till och med lördagar. Med många uppdateringar under dagen. Men vi erbjuder också en hel del annan information. Gör en upptäcksfärd bland länkarna och se vart de leder. Vi bygger ständigt ut och utvecklar. Så titta in ofta

Volvo
Welcome to the Volvo Group

Göteborg Turist Information
Home | Welcome | Tour | Events | About | Sights | History | Education | Maps
Communications | Food and Lodging | Shopping | Information | Table of Contents | Search

Göteborgslänkar
Länkar till intressanta platser på Internet

Göteborgs Universitet
...har ett av landets största och mest omfattande utbud av utbildningsprogram och kurser inom många olika områden och flera är också unika för landet. Universitetets ca 80 institutioner ger under ett läsår ca 65 fasta utbildningsprogram och bortemot 1 000 kurser.
sök personal | sök student | utbild | forsk | data | bibliotek | fakul | diarium
sök i www.gu.se | inst | näringslivsskontakter | Göteborg | länkar...

Chalmers Tekniska Högskola
Vid Chalmers utbildas forskare, civilingenjörer, arkitekter, ingenjörer och nautiker. De nio sektionerna, uppdelade på ett 100-tal institutioner och avdelningar, bedriver forskning och utbildning inom grundläggande naturvetenskap och alla tekniska vetenskaper.

Kungälvs Tekniska Program, KTP
Från och med läsåret 1996/97 finns vid Kongahällagymnasiet i Kungälv en ny teknisk utbildning. Utbildningen är ett resultat av nytänkande och har för Sverige premiär i Kungälv. Inom programmet samarbetar skolan med en mängd olika verkstadsföretag i Kungälvsbygden.

Karta / Map

Stockholm

stockholm.se
Stockholm is the net nucleus of Europe. More than three quarters of all the Internet's international bandwidth, in and to Europe, goes via Stockholm. With all respect to technology... the city's citizens, trade and industry and organisations are also active web publicists. Our web guide is a comprehensive editorial database to the most important web pages in Greater Stockholm...

Stockholm Kulturhuvudstads webserver
Stockholm fick uppdraget att vara Europas Kulturhuvudstad inte bara för sitt sköna yttre utan också för sitt rika och skiftande kulturliv.

Turistbyråer i Stockholm
Turistbyråer i Stor-Stockholm med skärgård
Tourist Offices in Stockholm area and archipelago

Stockholms Universitet
Stockholms universitet har fyra fakulteter: humanistisk, samhällsvetenskaplig, juridisk, samt matematisk-naturvetenskaplig. Forskningen är inriktad mot grundforskning. Grundläggande utbildning bedrivs i form av drygt 700 kurser inom ett åttiotal ämnen samt ett tjugotal utbildningslinjer.

Stockholms Universitetsbibliotek
Stockholms universitetsbibliotek består av ett antal olika bibliotek varav det Socialvetenskapliga biblioteket, det Juridiska biblioteket, och det Humanistiska biblioteket samt Slaviska biblioteket grundades i början av 1900-talet. Den 1 juli 1978 sammanslogs Stockholms universitetsbibliotek med Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek (grundat 1739). Totalt har Stockholms universitetsbibliotek drygt 2 300 000 volymer.

Karta / Map

Malmö / Malmoe

TEKNIK & SJÖFARTSMUSEET
Skånes industri- och sjöfartshistoria. Här visas trafik och flygutställning, ångmaskiner och motorer. Ett naturvetenskapligt kunskapstivoli gläder den experimentlystne.
Regional industrial and maritime history. The museum houses a collection of road vehicles, planes, steam engines and engines. The science activity centre provides an outlet for the experimentally minded.

Karta / Map

Svinesund

Besök Strömstad - Handelsstad med traditioner
Strömstad kommun har med sina 11.000 invånare en handel som motsvarar 60.000 invånare. Handeln i kombination med turism utgör de två viktigaste grundpelarna för näringslivet i Strömstad. Den 67 meter höga Svinesundsbron över Idefjorden binder samman Sverige med Norge...

Karta / Map


NORGE / NORWAY

Oslo

Botanisk hage og museum, Oslo
Velkommen til den elektroniske informasjonstjenesten ved Botanisk hage og museum. (English version)

EUROPEAN INTERACTIVE DIRECTORIES
Norway: Oslo

Karta / Map

Arendal

Sørlandet på Internett: Reiseliv og turisme
Sørlandet på Internett: Reiseliv og turisme. Arendal - Engelskspråklig informasjon. Arendal og Froland - Turistinformasjon. Aurora Syd-Norge....

Karta / Map

Egersund

Norsk Havsenter Egersund
Stiftelsens formål er å bidra til forskning, opplæring og sammarbeide innen havnæringer. Stiftelsen samarbeider idag med fiskerinæringen, olje- og serviceindustrien, turistnæringen og forsknings og undervisningsinstitusjoner.

Karta / Map


DANMARK / DENMARK

Köpenhamn / Copenhagen

Museums of Natural History, Faculty of Science, University of Copenhagen.
This is the joint home page of the three Museums of Natural History at the University of Copenhagen, Faculty of Science. These museums include Danish Royal collections from the 17th and 18th Century, but most material has been acquired during the 19th and the 20th Century. The museums are important reference collections and research centres as well as public museums with exhibitions. Botany, geology and zoology includes searchable botanical specimen database. (25,000 records.)

Resetips Köpenhamn

Karta / Map


FINLAND

The Museums of Finland ->list of museums
There are over 1000 museums in Finland. They have 5.5 million visitors annually. There are more museums per capita in Finland than in any other country: One for approx. 5,000 inhabitants.

Karta / Map

Helsinki / Helsingfors

Finska Statens konstmuseum. The Finnish National Gallery
Welcome to the Finnish National Gallery home page! You can learn about the Gallery's past and present, and also visit the collections at its three specialist museums - the Museum of Foreign Art, Sinebrychoff, the Museum of Finnish Art, Ateneum, and the Museum of Contemporary Art - which cover a period of eight centuries. Children can take their own special routes through the Ateneum. The page called News and Exhibitions tells you more what is going on at the various museums, at the Ateneum Hall and at The Central Art Archives at the moment.

Karta / Map

Turku / Åbo

CENTER FOR MARITIME STUDIES,
University of Turku. Facts, Other Information, Staff, Library, Training, Research, Symposiums, University of Turku, Åbo Akademi, Turku School of Economics.

Karta / Map

Åland

Posten på Åland The Åland Post
The Åland Post is the smallest and youngest of the Nordic postal administrations. The postal history of Åland dates back to the year 1638 when Sweden began postal services across Åland to Finland. In 1809, the Russian empire assumed responsibility of the postal services, and, in 1917, the recently formed republic of Finland took over this responsibility. On 1 January 1993, the autonomous province of Åland assumed responsibility and became an independent postal administration.

Karta / Map


STORBRITANNIEN / UNITED KINGDOM

Welcome to the British Museum
one of the great museums of the world. This Web site will provide you with access to information about the collections on display in the museum's galleries and will help you plan your visit.

The Mary Rose Virtual Maritime Museum
The Mary Rose is the only 16th century warship on display anywhere in the world. Built between 1509 and 1511, she was one of the first ships able to fire a broadside, and was a firm favourite of King Henry VIII. After a long and successful career, she sank accidentally during an engagement with the French fleet in 1545. Her rediscovery and raising were one of the seminal events in the history of nautical archaeology.

London

The Victoria and Albert Museum
The Victoria and Albert Museum is the largest museum of the decorative arts in the world. It was founded in 1852. Today the beautiful Victorian and Edwardian buildings house 145 galleries containing some of the world's greatest collections of sculpture, furniture, fashion and textiles, paintings, silver, glass, ceramics, jewellery, books, prints and photographs.

Karta / Map

IRLAND / IRELAND

Karta / Map

SCOTTLAND

North East of Scottland Museums
Arbuthnot Museum, Peterhead, Banchory Museum, Banff Museum, Brander Museum, Huntly, Carnegie Museum, Inverurie, Fordyce Joiner's Workshop, Garlogie Mill Powerhouse Museum, Maud Railway Museum, Tolbooth Museum, Stonehaven.

Places to visit in Glasgow
Glasgow offers an outstanding wealth of attractions for visitors to the City and admission to many of them is free.

Karta / Map


ISLAND

Iceland Internet Service
Island Travel Net, FIN Fish Industry Net, Islandia - Turist information.

EUROPEAN INTERACTIVE DIRECTORIES
Iceland

Karta / Map


RYSSLAND / RUSSIA

St Petersburg

St. Petersburg Web
Welcome to St. Petersburg...

St Petersburgs museums

The School Centre of the State Hermitage
The School Centre of the State Hermitage is a separate section of the Educational Department involved in various programmes for children and teenagers. During 1995 more than 150 thousand school children have visited the museum to attend general and special tours covering 35 topics related to museum collections.

Karta / Map


ESTLAND

Tallin

The Estonian State Maritime Museum (Meremuuseum)
The museum exhibits the general history of shipping and fishing in Estonia. Since 1978, the museum is active in underwater archaeology, presently using their own research ship Mare, a modern side scan sonar and a remote operated vehicle to search for sunken ships.

Karta / Map


LETTLAND

Latvia Online
General information, News and Business, Information for travellers, Latvian Information Resources

Internet resources in Latvia
Educational, Commercial, Governmental, Unclassified.

Karta / Map


BACK |  WORLD MENU |  CONTINUE
Åter till Ostindiefararen Götheborg III  |  Back to the East Indiaman Götheborg III
LinkExchange
LinkExchange Member

Official Telecom Operator Telia
Webmaster: Jan-Erik Nilsson, Ostindiefararen Götheborg III

This page updated the 19th of August 1997

Goteborg Stockholm Åland Helsinki/Helsingfors Turku/Åbo S:t Petersburg Riga, Lettland Malm Copenhagen/K penhamn Arendal, Norge Oslo Svinesund Reykjavik, Island Island Shetlands arna To Europe To USA To USA Egersund, Norge London, England Irland Scottland Denmark Ryssland China/Kina Färoarna, Danmark